Vilkår og betingelser

Ansvarsfraskrivelse

Læs venligst disse vilkår og betingelser grundigt, inden du bruger dette websted. Ved at bruge dette websted angiver du, at du accepterer disse vilkår og betingelser. Hvis du ikke accepterer betingelserne, bedes du undlade at bruge webstedet.

Webstedet ejes og drives af ECCO Sko A/S, en virksomhed, der er registreret under dansk lov og har hovedkontor i Danmark. ECCO Sko A/S vedligeholder webstedet til personlig underholdning og information for dig. Du er meget velkommen til at browse på webstedet. Du kan downloade det materiale, der vises på webstedet til ikke-forretningsmæssige formål og kun til privat brug, forudsat at du overholder alle meddelelser om ophavsret, varemærker og navnebeskyttelse. Du må dog ikke kopiere, reproducere, genudgive, uploade, sende, overføre eller på anden måde distribuere indholdet af dette websted inklusive tekst, billeder, audio- og video-materiale til offentlige eller forretningsmæssige formål uden at have fået skriftlig tilladelse fra ECCO Sko A/S.

Materiale på dette websted

Du bør gå ud fra, at alt, hvad du ser og læser på dette websted, er beskyttet af ophavsretten, medmindre andet er angivet, og må kun anvendes i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser. ECCO Sko A/S hverken garanterer eller gør gældende, at din anvendelse af de materialer, der er vist på dette websted, ikke vil overtræde rettigheder for tredjeparter, som ikke er ejet af eller associeret med ECCO Sko A/S. Billeder er enten ejet af eller bruges med tilladelse fra ECCO Sko A/S. Anvendelse af disse billeder af dig eller enhver anden, der er bemyndiget af dig, er forbudt, medmindre det er specifikt tilladt gennem disse vilkår og betingelser. Enhver uautoriseret anvendelse af billederne kan være en overtrædelse af loven om ophavsret, mærkeretten, lov om privatlivets fred og offentliggørelse samt bestemmelser og love vedrørende kommunikation.

ECCO Sko A/S tager rimelige forholdsregler for at inkludere præcise og opdaterede oplysninger på webstedet. ECCO Sko A/S kan dog ikke garantere eller afgive erklæringer med hensyn til oplysningernes nøjagtighed. ECCO Sko A/S hæfter ikke og påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser i indholdet af dette websted. Når du går ind på, anvender eller browser på dette websted, gør du det på egen risiko.

Hverken ECCO Sko A/S eller nogen anden part, der er involveret i at oprette, producere eller levere dette websted, hæfter for nogen direkte, indirekte eller tilfældig skade, følgeskade eller pønalerstatning, som måtte opstå af din adgang til eller anvendelse af dette websted. Uden begrænsning af det ovennævnte leveres alt på dette websted til dig "I FORHÅNDENVÆRENDE TILSTAND" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN TILKENDEGIVET ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER IKKE-OVERTRÆDELSE.

Bemærk venligst, at visse domsmyndigheder muligvis ikke vil tillade forbehold for underforståede garantier, og derfor vil nogle af ovenstående forbehold måske ikke gælde for dig. Kontrollér din lokale lovgivning vedrørende eventuelle restriktioner eller begrænsninger af forbehold for underforståede garantier. ECCO Sko A/S påtager sig ligeledes ikke noget ansvar og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader på, eller virus, der måtte inficere dit computerudstyr eller anden ejendom som følge af, at du har adgang til, anvender eller browser webstedet, eller fordi du downloader materiale, data, tekst, billeder, video- eller audio-materiale fra webstedet.

Enhver form for kommunikation eller materiale, som du overfører til webstedet pr. e-mail eller på anden måde, herunder eventuelle data, spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende, er og vil blive behandlet som værende ikke fortroligt og ikke ophavsretsbeskyttet. Alt, hvad du overfører eller sender, kan blive brugt af ECCO Sko A/S eller dennes datter- eller associerede selskaber til et hvilket som helst formål, herunder, men ikke begrænset til, reproduktion, fremlæggelse, overførsel, offentliggørelse, udsendelse i radio eller tv og opslag. Desuden har ECCO Sko A/S ret til at bruge eventuelle ideer, koncepter, knowhow eller teknikker, der er indeholdt i enhver kommunikation, som du sender til webstedet, til et hvilket som helst formål, inklusive men ikke begrænset til udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter, hvor sådan information anvendes.
Varemærker og logoer, herunder slogans osv., der vises på dette websted, er registrerede eller uregistrerede varemærker tilhørende ECCO-koncernen. Intet, der er indeholdt i dette websted, bør fortolkes som en bevilling, der enten er underforstået, bygger på berettiget antagelse el.lign., af en licens eller ret til at anvende et varemærke, der er vist på dette websted, uden skriftlig tilladelse fra ECCO Sko A/S eller en tredjepart, der måtte eje de varemærker, der er vist på dette websted.

Links til dette websted

ECCO-koncernen har ikke gennemgået alle de websteder, der er forbundet til dette websted med links, og er ikke ansvarlig for indholdet af eventuelle offsite-websteder, som er linket til dette websted. Din link-forbindelse til enhver anden offsite-hjemmeside eller andre websteder er på egen risiko.

Links til andre websteder

Dette websted kan indeholde links til andre websteder, som drives af tredjeparter ud over ECCO-koncernen. Sådanne links er lagt ind alene for at gøre det nemt for dig. ECCO-koncernen kontrollerer ikke sådanne websteder og er ikke ansvarlig for deres indhold. At dette websted indeholder links til andre websteder, betyder ikke, at ECCO-koncernen godtager, anerkender, bifalder eller anbefaler disse websteder, og det forudsætter heller ikke nogen tilknytning med de virksomheder, der ejer og driver dem.

ECCO-koncernen fralægger sig ethvert ansvar for alle garantier, som er tilkendegivet eller underforstået, for nøjagtigheden, lovligheden, pålideligheden eller gyldigheden af noget som helst indhold på noget andet websted og fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle tab, skader, krav, hæftelse eller beskadigelse af nogen art, som måtte følge af en tredjeparts websted eller indhold deri, som man har fået adgang til gennem links på dette websted.

Revidering af disse vilkår og betingelser

ECCO-koncernen kan til enhver tid revidere disse vilkår og betingelser ved at opdatere dette opslag. Du er bundet af sådanne revideringer og bør derfor med jævne mellemrum besøge denne side for at gennemgå de aktuelle vilkår og betingelser, som du er bundet af.